ecogrip_plus_nyEcoGrip Plus

EcoGrip Plus – den miljövänliga naturprodukten som inte innehåller salt och därmed inte orsakar skador. Den motverkar hala trottoarer, infarter och vägar, och den är ekonomisk i användning. Den revolutionerande produkten är den enda av sitt slag på marknaden – önskar du effektivt fotfäste med upptiningseffekt och är du miljövänlig rekommenderar vi EcoGrip Plus.

 

Råmaterialet

EcoGrip har framställts av naturligt expanderat silikat och har inte negativ påverkan på miljön. Det har utvunnits från ett av de övre lagren av askan från vulkaner. Detta är blandat med CMA (Ice & dust away).

 

Användningsområden

Ecogrip Plus är mycket lämplig för att förebygga halka vid privata hushåll, butiker, institutioner och offentliga egendomar och platser. Produkten kan användas på mindre vägar, platser, stigar och trottoarer.

 

Spridning

EcoGrip Plus kan spridas manuellt eller mekaniskt. Till skillnad från saltbaserade produkter har EcoGrip en låg temperaturbegränsning. Det innebär att den också kan användas ned till -20 grader.

 

Fördelar

 • EcoGrip Plus verkar så snart som du sprider ut det och ger omedelbart väggrepp samt fotfäste. Likaså startar upptiningsprocessen omedelbart.
 • Ekonomisk i användning, då en säck med 25 liter räcker till en snöröjd yta på ca 900 m2.
 • Skadar inte djur, växter eller miljön – 100% naturlig!
 • Förstör eller repar inte golv eller skor. Orsakar inte rost på fordon.
 • EcoGrip Plus är miljövänlig, förbättrar växternas förhållanden och löses upp naturligt.

 

Bruksanvisning

EcoGrip sprids ut på den önskade ytan för hand (eller med maskin) efter snöröjning. Produkten ger omedelbart fotfäste. Produkten löses upp när det regnar och täpper inte till avlopp.

 

Varför använda EcoGrip?

 • Motverkar is- och snöhala trottoarer och vägar
 • Långvarig verkan ända ned till -20 °C
 • Miljövänlig och giftfri
 • Helt ofarlig för växter och djur
 • Skadar inte underlaget
 • Täpper inte till avloppssystemet
 • Inget damm
 • Effektiv och ekonomisk i användning

Emballagestorlekar

 • 10 liter i praktisk påse med handtag
 • 25 liters säck
 • 80 liters säck
 • Lösvikt

EG_Plus_10ltr EG_Plus_50ltr EG_Plus_80ltr EG_Plus_2000ltr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv, funktionell och naturlig

Miljöansvar och bristen på globala energiresurser gav upphov till idén att hitta en optimal, hållbar och energieffektiv produkt. Med denna produkt, som utvinns i centrala Europa, gör vi en aktiv insats för att leverera en naturlig produkt som endast transporteras en kort väg och därmed genererar minsta möjliga CO2.

 

Produkter

Det har visat sig att vi med EcoGrip har ett brett användningsområde. Silikatet utvinns från en gammal vulkan (ca 12 500 år gammal) och man finner nya möjligheter i de många olika lagren. De slutliga produkterna är 100% naturliga och förstör inte miljön.

 

Fördelar

 • Skadar inte djur
 • Är positiva för växtlivet
 • Förstör inte grundvattnet
 • Kan användas i och på alla ytor/material

 

EcoGrips sortiment kommer fortsatt att vara i en innovativ utveckling och nya effektiva, miljövänliga produkter tillkommer. Se mer information under denna meny.

Se hur EcoGrip används: