ecogripsEcoGrip

EcoGrip är en miljövänlig naturprodukt som inte innehåller salt och därmed inte orsakar skador. Den motverkar hala trottoarer, infarter och vägar, och den är ekonomisk i användning.

 

Råmaterialet

Ecogrip har framställts av naturligt expanderat silikat och har inte negativ påverkan på miljön. Det har utvunnits från ett av de övre lagren av askan från vulkaner.

 

Process

VulkanEcogrip är ett silikat som har utvunnits från gamla europeiska vulkaner.

 

 

toerringSilikatet återfinns i ett av de övre lagren av askan från vulkaner. Det samlas och rengörs på en ekologisk plats.

 

 

traktor

Ecogrip torkas och processen avslutas med att det siktas och transporteras på stora lastbilar.

 

 

sidsteDen korta processen samt effektiviteten resulterar i en 100% naturlig produkt med mycket lite CO2-utsläpp.

 

 

 

Användningsområden

Ecogrip är mycket lämplig för att förebygga halka vid privata hushåll, butiker, institutioner och offentliga egendomar och platser. Produkten kan användas på mindre vägar, platser, stigar och trottoarer.

 

Spridning

EcoGrip kan spridas manuellt eller mekaniskt. Till skillnad från saltbaserade produkter har EcoGrip inga temperaturbegränsningar. Det innebär att den också kan användas ned till -25 grader

 

Fördelar

 • EcoGrip verkar så snart som du sprider ut det och ger omedelbart väggrepp samt fotfäste.
 • Ekonomisk i användning, då en säck med 25 liter räcker till en snöröjd yta på ca 900 m2.
 • Skadar inte djur, växter eller miljön – 100% naturlig!
 • Förstör eller repar inte golv eller skor. Orsakar inte rost på fordon.
 • EcoGrip är miljövänlig, förbättrar växternas förhållanden och löses upp naturligt.

 

Bruksanvisning

EcoGrip sprids ut på den önskade ytan för hand (eller med maskin) efter snöröjning. Produkten ger omedelbart fotfäste. Produkten löses upp när det regnar och täpper inte till avlopp.

 

Varför använda EcoGrip

 • Omedelbart fotfäste
 • Skadar inte miljön eller grundvatten
 • 100% naturligt
 • Drygt, ekonomiskt och väger mycket lite
 • Lätt att använda
 • EcoGrip har tilldelats miljömärket ”Blå ängeln” (RAL German Institute for Quality Assurance and Labeling)

 

Emballagestorlekar

 • 10 liter i praktisk påse med handtag
 • 25 liters säck
 • 80 liters säck
 • Lösvikt

EG_10ltr EG_80ltr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektiv, funktionell och naturlig

Miljöansvar och bristen på globala energiresurser gav upphov till idén att hitta en optimal, hållbar och energieffektiv produkt. Med denna produkt, som utvinns i centrala Europa, gör vi en aktiv insats för att leverera en naturlig produkt som endast transporteras en kort väg och därmed genererar minsta möjliga CO2. När vi stötte på möjligheten att använda naturliga resurser från vulkaner var vägen lagd.

 

Produkter

Det har visat sig att vi med EcoGrip har ett brett användningsområde. Silikatet utvinns från en gammal vulkan (ca 12 500 år gammal) och man finner nya möjligheter i de många olika lagren. De slutliga produkterna är 100% naturliga och förstör inte miljön.

 

Fördelar

Skadar inte djur

Är positiva för växtlivet

Förstör inte grundvattnet

Kan användas i och på alla ytor/material

 

EcoGrips sortiment kommer fortsatt att vara i en innovativ utveckling och nya effektiva, miljövänliga produkter tillkommer. Se mer information i punkterna under denna meny.

 

Se hur EcoGrip används:

EcoGrip_BrochureSE