ecogrip_plus_ny

EcoGrip Plus

EcoGrip Plus – det miljøvenlige naturprodukt! Det første og eneste af sin slags i verden!

Dette er produktet der ikke indeholder salt og alligevel giver tø-effekt uden at  det forårsager skader. EcoGrip Plus er specielt velegnet til at modvirke glatte belægninger ved beboelsesejendomme, fortove, indkørsler, hoteller, parkeringspladser mm. Det revolutionerende produkt er det eneste af sin slags på markedet. Ønsker du effektivt fodfæste med tøeffekt, er du miljøvenlig og ønsker et produkt der er økonomisk i brug? Vi anbefaler vi EcoGrip Plus!

 

Råmaterialet

EcoGrip er fremstillet af naturligt ekspanderet silikat og påvirker ikke miljøet negativt. Det er udvundet fra et af de øverste lag af asken fra vulkaner. Dette er blandet med CMA (Ice & dust away).

 

Anvendelsesområder

EcoGrip Plus er velegnet til at forebygge glatføre ved private husstande, forretninger, institutioner og offentlige ejendomme og områder. Det kan bruges på mindre veje, pladser, stier og fortove.

 

Spredning

EcoGrip Plus kan spredes med hånden eller mekanisk. I modsætning til saltbaserede produkter har EcoGrip en lav temperaturbegrænsning. Det betyder, at det kan anvendes ved temperaturer på ned til -20 °C.

 

Fordele

 • EcoGrip Plus virker, så snart du har spredt det ud, og det giver øjeblikkeligt vejgreb og fodfæste. Ligeledes sættes tøprocessen øjeblikkeligt i gang.
 • Økonomisk i brug, da en sæk med 25 liter rækker til et sneryddet areal på ca. 900 kvm.
 • Skader ikke dyre- og planteliv og miljøet – 100% naturligt!
 • Ødelægger og ridser ikke gulve og fodtøj. Forårsager ikke rust på biler.
 • EcoGrip Plus er miljøvenligt, forbedrer planternes vækstbetingelser og opløses naturligt.

 

Brugsvejledning

EcoGrip spredes ud på det ønskede areal med hånden (eller maskinelt) efter snerydning. Produktet giver øjeblikkeligt fodfæste. Produktet opløses, når det regner, og det tilstopper ikke kloakker.

 

Hvorfor anvende EcoGrip?

 • Modvirker is- og sneglatte fortove og veje
 • Langvarig virkning helt ned til -20 °C
 • Miljøvenligt og ugiftigt
 • Helt uskadeligt for planter og dyr
 • Beskadiger ikke underlaget
 • Tilstopper ikke kloaksystemet
 • Ingen støv
 • Effektivt og økonomisk i brug

 

Emballagestørrelser

 • 50 liter i praktisk pose

EG_Plus_50ltr EG_Plus_80ltr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effektivt, funktionel og naturligt

Miljøansvar og knapheden på de globale energiressourcer gav ideen til at finde et optimalt, bæredygtigt og energieffektivt produkt. Med dette produkt, der udskilles midt i Europa, gør vi en aktiv indsats for at levere et naturligt produkt, der kun fragtes kort vej og dermed udleder mindst muligt CO2.

 

Produkter

Det har vist sig, at vi med EcoGrip har et bredt anvendelsesområde. Silikatet bliver udvundet fra en gammel vulkan (ca. 12.500 år gammel), og man finder i de mange forskellige lag nye muligheder. De endelige produkter er 100% naturlige og skader ikke miljøet.

 

Fordele

 • Skader ikke dyr
 • Er positivt for planteliv
 • Skader ikke grundvandet
 • Kan anvendes i og på alle overflader og materialer

 

EcoGrip-sortimentet vil fortsat være i en innovativ udvikling, og nye effektive og miljørigtige produkter vil komme til. Se yderligere information under denne menu.

 

Se hvordan EcoGrip anvendes: